Publié par Laisser un commentaire

Yamba nga

 

Na ye y’opetola bomoyi na ngai na makila na yo
Sala bomoyi na nga lokola ya yo
Nalingi nazala ndakisa pona ba mingi
Elaka na yo ya bosantu elata ngai
Papa na zali se mwana
Soki otiki ngai nakobunga
Vraiment nazali kosenga
Lisungi na yo
Papa nazali se mwana
Soki otiki ngai nakobeba
Surtout nazali kosenga
Ngolu na yo

Yahwe, yahwe eee

Sala bomoyi na nga lokola ya yo
Nalingi nazala ndakisa pona ba mingi
Elaka na yo ya bosantu elata ngai
Papa na zali se mwana
Soki otiki ngai nakobunga
Vraiment nazali kosenga
Lisungi na yo
Papa nazali se mwana
Soki otiki ngai nakobeba
Surtout nazali kosenga
Ngolu na yo

Ngai oyo moto ya masumu
Namikitisi epayi na yo
Nakweyi na makolo na yo
Lokola Zakayo na Sykomor eh Yahwe
Kota ovanda na motema
Olia, omela na nga elongo
Wana nde na zui assurance
Oza ya nga
Yaka kota na motema
Papa ofanda na nga elongo

Wana libondeli ya motema
Etikala

Yahwe, yahwe eee

Sala bomoyi na nga lokola ya yo
Nalingi nazala ndakisa pona ba mingi
Elaka na yo ya bosantu elata ngai
Papa na zali se mwana
Soki otiki ngai nakobunga
Vraiment nazali kosenga
Lisungi na yo
Papa nazali se mwana
Soki otiki ngai nakobeba
Surtout nazali kosenga
Ngolu na yo

Nasosoli mabe na ngai
Nakangi motema te
Nazongi epayi na yo
Oyamba nga Papa
Zua nga ata lokola
Mosali na yo Nkolo
Po ete nga na zala
Na ndako na yo

Papa: Yamba nga
Ô Papa eeh: Yamba nga
Eh Nkolo Yesu: Yamba nga
Motema na nga: Yolele yamba nga
Papa nayebi mosusu te: Yamba nga
Nazalaka bobele se na yo: Yamba nga
Ekimelo na ngai: Yamba nga
Yo motema na nga: Yolele yamba nga
Papa ngai na ye: Yamba nga
Zua nga na maboko na yo: Yamba nga
Nayoka mongongo na yo eh: Yamba nga
Bongo bolembu esila ngai: Yolele yamba nga

 

Corriger les paroles

Proposer une correction pour ce lyrics

0 Partages
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *