Caligula

Caligula

 

 

Uko wapi. Uko wapi mukubwa. Ramy Amisi, eheheheheh

Moto soki akoki lisusu kovanda na bato te. Alors akota kaka zamba

Nani moto alobaka que moto soki abandi liboma. Eloko ya liboso atikaka mandefu

Alors soki mandefu ango eza ya pembe c’est que liboma pe ekomi ya kala

 

Lelelelelelele, Lelelelele eh

Uko wapi mukubwa, Ramy Amisi

Tika lotoko tika lunguila tika ah zododo eeeeh Eh eh eh

Eh eh eh … Eh eh eh … Eh eh eh

 

Ramy Amisi papa (nini)

Rami Amisi oza wapi eeeh eh

Ngai wayo naseki

Bolole oyo caligula

Tat’oyo akende kopakola

Moto nionso bozoba eh

Nga naye tokosuka mosika eh eeeh eh…

 

Mukubwa Ramy Amisi

Mukubwa katela nga likambo oyo eeh eh eh

Caligula aliaka mosika te

Kuna alingi muana ya voisin

Muana abotama na misu na ye

Abotama na misu na ye

Anguluma na miso na ye tat’oyo ndoki eh eh

Tika lotoko tika lunguila tika ah zododo eeeh

(Mamamama oh

) Eh eh eh (ngai nawiyo oh)

Eh eh eh (Caligula eh)

Eh eh eh (eh eh eh eh)

Eh eh eh Tika lotoko tika lunguila

tika ah zododo eeeh

(Tika aguené)

 

eh eh eh… eh eh eh (supu na tolo otika te)

eh eh eh … Eh eh eh

Batu balakisa yo koloba ndobo oseka bango ehh

Ozui mbisi oke koluka basi oyo ya bango makango

Nzoka abonguanaka ndoki (c’est vrai ça?)

Awuti kolinga muana ya voisin

Aluli oy’a ye ndeko

Tat’oyo ndoki eh

Tat’oyo oooohh

Tat’oyo akomisa compagnie bilanga ehh

Batu ya misala nde ba ndunda naye

Tat’oyo ndoki eh

 

Ramy Amisi Papa (quoi encore?)

Ramy Amisi yoka (nini lisusu)

Bandeko ya tshangu bosundola muana

Bozua muana bopesa na ndoki (botala te)

Akata muana ngana suki

Muana ngana azalaka muasi kitoko (et après)

Muana akoma elongi kulukulu

Tokosuka wapi na tat’oyo nani aloka ye

 

Moto aloka ye tat’oyo toyebi te soki asi akufa

Maboko milayi epayi matumboli pe epayi ooooh

Rami Amisi belela eh

Tat’oyo ndoki eeeh

Rami Amisi belela eh

Tat’oyo ndoki eeeeeh

Ba minganga na Congo bomonela malaria ooh

Bosambuisa Typhoïde eh

Oyo maladie ya tat’oyo vraiment bo’mona te

Tat’oyo namoni totinda ye kaka na ba Chinois ehh

 

Muana tokanisaka azuaka mosala

Nzoka ezalaka nde libala oh

Salaire azuaka nde na minuit eh

Soki mbuta muntu alangwe

Salaire azuaka nde na minuit ohh

Soki mbuta muntu asilisi lotoko eh

Eh eh eh… eh eh eh….

Mamamama… Ngai nawiyo oh

Eh eh eh… Eh eh eh….

Nani akanga tata oyo, ye nani intouchable

 

Rami Amisi oza wapi eeeeh eh

Bomba bomba bomba

Dickens Dikenda mabe

Niongo ya batu aliaka akofuta mokolo nini tat’oyo eh

Be yo moto ya mosolo

Be ye maboko milayi eh

Afuta ata niongo ya batu

Ki makangu amoni kaka basi pe bana ya ba ndeko eeeh

 

Ma mondele yaka okanga moto na yo mokaba ehh

Biso awa tokoki lisusu te mama

Etikali kaka mabolongo na nse

Tozua ata ngonga ya komela mayi

Kwiti na yo yebaka epayi okotia lokolo eh

Ngai nabotama na ONU

Nga nakola na ONU eh

Tuna sango ya mobalona

Sango ya Godjila, Edingwe, Tshombe, Kodiongo

 

Corriger les paroles

Proposer une correction pour ce lyrics

 

0 Partages